Gouden Driehoek

Gratis proefles
Het is de bedoeling dat ik (instructeur) zal functioneren als schakel tussen jou en het rijbewijs. Bij een proefles krijgen wij samen een beeld, hoe ik jou moet begeleiden door middel van een pakket dat bij je past. De pakketten zijn zo samengesteld om zo goed mogelijk de juiste begeleiding aan de cursist te kunnen geven.

Hierna volgt een evaluatiegesprek, waarna de keuze er is om verder te lessen of niet.

Gouden Driehoek
De taken en de afstemming tussen CBR examinator, de leerling en de instructeur.

CBR examinator behandelt examenkandidaat meer volwassen. Kandidaten moeten laten zien dat zij de auto onder controle hebben en eenvoudige verkeerssituaties aankunnen. De bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd in de vorm van een omkeeropdracht (bocht achteruit, straatje keren of een halve draai) een parkeeropdracht of recht achteruit rijden waarbij de keuze zelfstandig zal moeten zijn.

Leerling wordt zelfstandiger door al doende leren. Kandidaten moeten aantonen dat zij vlot, veilig, milieuvriendelijk en zelfstandig verkeerssituaties weten op te lossen. Deze onderdelen worden mede getoetst door middel van navigeren naar een aangegeven punt toe, die 10 á 15 minuten van de totale examentijd in beslag zal nemen. Het gebruik maken van een navigatiesysteem is hierbij aan de orde. Zelfstandigheid van de deelnemer zal hier dan extra naar voren moeten komen.

Rij-instructeur is hierbij de schakel om het totaalbeeld een belangrijke rol te laten spelen tijdens de opleiding. Theorie-examen dat uit drie delen bestaat: Toetsing van kennis, inzicht en gevaarherkenning.

In de vorm van aangepaste pakketten speel ik daar op in, waarbij specifiek gelet wordt op de persoon zelf. Zoals je weet verschilt iedereen van elkaar. De ene is in zijn motoriek veel sneller dan de ander. De ander weer inzichtelijk scherper, waardoor er verschil is bij leerlingen. Na een proefles hebben wij een beeld van jou als persoon, waardoor wij de juiste begeleiding kunnen geven met een pakket helemaal op jou toegesneden.

Voor meer info www.cbr.nl

* Bij je proefles van een uur wordt er € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend indien er een overeenkomst plaats vindt.